Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stypendia szkolne

 


listopad 2017r.


Imienne oryginały faktur i rachunków do rozliczenia stypendium szkolnego (dotyczy zakupów dokonanych w miesiącach od lipca 2017 r. do grudnia 2017 r.) należy składać u pedagoga  w terminie do 04 grudnia 2017 r.

Miesięczna wysokość stypendium od września do grudnia 2017 r. wynosi 220,00 zł na dziecko, a wypłata nastąpi do 31 grudnia 2017 r. na konto wnioskodawcy. 

Przyjmowane będą wyłącznie faktury i rachunki zawierające wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego. Wykaz wydatków kwalifikowanych opracowany przez MOPS otrzymali wnioskodawcy ubiegający się o stypendium we wrześniu od pedagoga. Wykaz dostępny jest również na stronie internetowej szkoły w załączniku. 

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy MOPS, tel.: 34/372 -42-04

mgr Edyta Krześ - pedagog szkolny

załącznik: Wykaz wydatków kwalifikowanych  


wrzesień 2017r.


Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 można ubiegać się  o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. W tym celu należy pobrać u pedagoga szkolnego wniosek i złożyć go wraz ze stosownymi dokumentami  w siedzibie szkoły w terminie do 14 września 2017 r.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium  nie może przekroczyć 514,00 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Nadmieniamy, iż w ciągu całego roku można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.


 

Joomla templates by a4joomla