Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Erasmus + "Energy for life"


Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu z środków Unii Europejskiej.


linki do stron projektu:  https://twinspace.etwinning.net/24535     http://erasmusenergyforlife.weebly.com/


wrzesień 2019r.


 

Promocja projektu Erasmus+ "Energy for life"

     W dniach 17-20.09.19 gościliśmy uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 2  i Szkoły nr 12 w Pińsku na Białorusi. W drugim dniu wizyty promowaliśmy projekt Eramus + „Energia do życia”. Uczniowie mieli okazję wykonać eksperymenty dotyczące czterech żywiołów oraz rozegrać mecz piłki nożnej za pomocą robotów. Goście byli pod dużym wrażeniem przygotowanych zajęć.


 

czerwiec 2019r.


                  

    Podsumowanie projektu Erasmus+ „Energy for life”

     6 czerwca odbyły się zebrania nauczycieli z rodzicami. Oprócz poznania ocen końcowych swoich dzieci, był też moment na specjalnie przygotowaną prezentację. Chodziło o podsumowanie projektu Erasmus + „Energy for life”, który kończy się w tym roku szkolnym. Po pokazie rozmawialiśmy z rodzicami, którzy byli naprawdę zaskoczeni, że przez te trzy lata wykonano tak wiele aktywności. Najciekawszymi okazały się dziennik Weafa i makieta „Zielonego miasta”.

https://www.youtube.com/watch?v=hprrNPxRV1I

https://www.youtube.com/watch?v=e-bJa36CFHI&feature=youtu.be

W pierwszym tygodniu czerwca uczniowie naszej szkoły podsumowali swoją trzyletnią pracę nad czterema żywiołami. Przeprowadzali eksperymenty z udziałem ognia, wody, powietrza i ziemi, wyciągali wnioski z zaobserwowanych zjawisk, ugruntowali swoją dotychczasową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz czerpali ogromną przyjemność z możliwości bycia naukowcem. Nauka poprzez zabawę w doświadczanie pomogła uczniom zrozumieć zawiłości zjawisk przyrodniczych.

W dniu 17 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka w naszej szkole. Zorganizowaliśmy wiele zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ideą tego dnia było podzielenie szkolnego placu zabaw na wiele stacji, które każda klasa miała odwiedzić. Społeczność szkolna miała okazję współpracować i rywalizować w zadaniach związanych ze sportem, przyjaźnią i 4 elementami. Po raz kolejny promowaliśmy projekt Erasmus + „Energia do życia”. Każdy z uczniów  mógł zrobić latający samochód, śluz i przeprowadzić eksperymenty chemiczne.


 

maj 2019r.


 Wizyta w Rumunii

     W dniach 27 – 30 maja 2019 roku pani dyrektor Bożena Golachowska oraz nauczycielki języka angielskiego pani Dagmara Mroczek i pani Joanna Palacz wzięły udział w spotkaniu roboczym projektu Energia do życia programu Erasmus+ w Rumunii w mieście Tecuci (czyt. Tekuć) . Nauczyciele pracowali na raportem końcowym projektu, poznawali tradycje i kulturę kraju gospodarza oraz brali udział w konferencji promującej projekt oraz program Erasmus+. To ostatnie już spotkanie z naszymi partnerami z Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii i Włoch. Wizyta w Rumunii kończy trzyletnią współpracę w oparciu o 4 żywioły.


 kwiecień 2019r.


  

Wizyta robocza w Hiszpanii

     W dniach 01-05 kwietnia uczennice Paulina Ługowska, Maja Mazur, Oliwia Tomalska oraz nauczyciele p. Urszula Bednarek i p. Tomasz Koniecki wzięli  udział w drugiej wymianie uczniów projektu „Energy for life”, który realizowany jest w naszej szkole w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie odbyło się w hiszpańskim miasteczku Tomelloso, które znajduje się ok. 150 km od  Madrytu. Wśród uczestników spotkania znaleźli się również nauczyciele i uczniowie z pozostałych  krajów partnerskich, z którymi współrealizujemy projekt.

Program wizyty rozpoczął się od przedstawienia muzycznego zaprezentowanego przez uczniów hiszpańskiej szkoły, następnie nauczyciele zostali oprowadzeni po szkole gdzie zapoznali się z zasadami i obyczajami tam obowiązującymi. Popołudniu rozpoczęły się prace nad jednym z głównych produktów końcowych projektu tj. makietą „ Zielonego Miasta”.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od wizyty kuratora, który przedstawił nauczycielom System Edukacji obowiązujący w Hiszpanii. Następnie zarówno uczniowie jak i nauczyciele kontynuowali pracę nad makietą „Zielonego Miasta”. Popołudniu nauczyciele zwiedzili „Muzeum Etnograficzne”, natomiast uczniowie poznawali zwyczaje i tradycje panujące wśród hiszpańskich rodzin.

Trzeci dzień to wizyta znajdującym się ok. 250km od Tomelloso Oceanarium w Walencji, gdzie uczniowie i nauczyciele mogli podziwiać piękne okazy ryb i ssaków z całego świata.

W czwartym dniu wizyty uczniowie i nauczyciele brali udział w bardzo interesujących warsztatach dotyczących odnawialnych źródeł energii, które odbyły się w miasteczku Villacanas oraz zwiedzili zamek Consuegra i znane z powieści Miguela de Cervantesa wiatraki Don Kichota.

W ostatnim dniu wizyty odbyło się spotkanie online poprzez platformę etwinning gdzie uczniowie wykonali wspólnie piosenkę „Let’s change climate”. Nauczyciele omawiali ostatnie działania, które zostaną wykonane w ramach projektu, uznano również, że wszystkie kraje powinny ubiegać się o przyznanie „Odznaki Jakości” na platformie etwinning  .

Wyjazd przyczynił się do rozwinięcia świadomości dotyczących czterech żywiołów, wymiany doświadczeń kulturowych oraz nawiązania nowych kontaktów. Uczniowie wszystkich krajów nie ukrywali wzruszenia podczas pożegnania.


marzec 2019r.


 

  

Dzień promocji projektu Erasmus+ „Energia do życia”

W dniu 5 marca 2019 roku naszą szkołę odwiedzili zaproszeni z sąsiednich szkół uczniowie z klas III - VI wraz z opiekunami. Gościliśmy reprezentację Szkół Podstawowych Nr 2, 8, 12, 13, 20, 21, 38 i 39. Uczniowie zostali powitani przez p. dyr B. Golachowską i zaproszeni do wspólnej zabawy wokół 4 żywiołów i robotyki. Nauczyciele p. Jolanta Lichota – Aboud,      p. Magdalena Dębska – Kołodziejczyk, p. Dorota Odyjas – Pielat, p. Olga Gołąb oraz p. J. Rudolf przygotowali warsztaty dotyczące powietrza, ognia, ziemi, wody i programowania. Uczniowie poznawali techniki i metody wykorzystywane podczas pracy nad projektem, dzięki czemu wzbogacili swoją wiedzę z zakresu chemii, biologii, fizyki, informatyki i przyrody.  Otrzymali oni także drobne upominki i gadżety promujące projekt „Energia do życia”. Przeprowadzona na koniec zajęć ewaluacja pokazała, że wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i będą odwiedzać stronę internetową projektu, by wyszukać więcej pomysłów.

 link do reportażu TV Orion http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=26973


styczeń 2019r.


Erasmus+Robotyka

Styczeń był w naszej szkole miesiącem robotów.

Elementy z robotyki zostały wprowadzone na zajęciach z informatyki w klasach 4, 5, 6. Uczniowie użytkują  4 roboty. Phantom jest interaktywnym robotem edukacyjnym, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza uczniów w świat nowych technologii.


 grudzień 2018r.


 

Erasmus+Ogień

W grudniu nasi uczniowie wykonywali aktywności związane z ogniem.

Na lekcjach plastyki za pomocą różnych technik przedstawiali smoki. Były to smoki wydrapane, wyklejane w formie reliefu i narysowane na kolorowej podmalówce.

Na technice dzieci wykonywały świeczniki z elementami wcześniej zasuszonych liści z motywem świąteczno-zimowym.

Na lekcjach przyrody uczniowie klasy 4b  Jakub i Wiktor przeprowadzili ciekawe , doświadczenia z ogniem .Wiktor udowodnił ,że gdy pod naczyniem zabraknie tlenu płomień świeczki zgaśnie. Jakub pokazał zaburzoną równowagę palącej się z obu stron świecy, która zachowuje się jak wahadło.


 listopad 2018r.


Erasmus+Powietrze

Listopad był miesiącem, w którym nasi uczniowie wykonywali aktywności związane z powietrzem. Oto co na lekcjach przyrody, geografii, plastyki, chemii, fizyki, matematyki i biologii wykonali uczniowie. Na lekcjach przyrody uczniowie  klas czwartych obserwowali  "  produkcję"  tlenu  przez moczarkę kanadyjską w procesie fotosyntezy , a także na podstawie doświadczenia wnioskowali jak zachowuje się powietrze ciepłe i zimne. Uczniowie klasy 4b wykazali się wielką pomysłowością budując niebanalne wiatromierze . Na lekcji  geografii uczniowie poznawali wpływ mas powietrza na klimat Polski. Na zajęciach plastyki i techniki uczniowie wykonywali prace inspirowane ruchem powietrza -typu mobile. Klasy 5 wykonały fantastyczne stworzenia o poruszającej się na fali powietrza strukturze. Jesienne podmuchy i wichury stały się także tematem prac z unoszonymi przez wiatr parasolami czy kołysanymi, wolno opadającymi liśćmi wykonanymi w technikach graficznych (frotaż czy odbitki z farby). W klasach piątych odbyła się lekcja biologii poświęcona roli składników powietrza takich jak dwutlenek węgla i para wodna (woda) w przebiegu procesu fotosyntezy. Uczniowie obserwowali również doświadczenie potwierdzające, iż jednym z produktów fotosyntezy jest tlen – najważniejszy składnik powietrza. Z kolei na lekcjach chemii w klasach siódmych uczniowie poznawali powietrze jako mieszaninę jednorodną gazów. Doświadczalnie badali przybliżony skład powietrza, określali jego właściwości. Poznali bliżej niektóre stałe i zmienne składniki powietrza (tlen, tlenek węgla (IV), azot, gazy szlachetne, wodór). Uczniowie klas ósmych mieli za zadanie wykonać skalę porostową. Jest to skala, która poprzez obserwacje typów plech porostów rosnących na korze drzew liściastych, pozwala ocenić poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem siarki (IV) na danym terenie. Porosty pełnią tu rolę gatunku wskaźnikowego (bioindykatora). Z przygotowanymi przez siebie skalami uczniowie wyszli na lekcję terenową, by ustalić jakie jest stężenie tego zanieczyszczenia w powietrzu w okolicach szkoły. Wnioski z lekcji: stężenie dwutlenku siarki w powietrzu wokół szkoły waha się w granicach 100 -170 μg SO2/m3, a czasami nawet powyżej tej wartości. Jest to bardzo duże zanieczyszczenie. Na lekcjach fizyki w klasie 7 uczniowie przeprowadzili doświadczenie, w którym obserwowali w jaki sposób gaz wywiera nacisk na ścianki zbiornika, w którym się znajduje oraz na powierzchnię przedmiotów znajdujących sie w zbiorniku. Do doświadczenia użyto pojemnik próżniowy oraz piankę do włosów. W trakcie doświadczenia uczniowie zaobserwowali iż w miarę pompowania pianka zaczęła pęcznieć. Cisnienie powietrza w pęcherzykach  pianki dopasowalo się do zmniejszajacego się ciśnienia zewnętrznego w naczyniu co spowodowało zmianę objętości piany. Na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali zadania związane z powietrzem.


 

Europejski rok dziedzictwa kulturowego

  W dniu 29 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w telekonferencji zorganizowanej w ramach realizacji programu Erasmus + „ Energy for life”. Spotkanie dotyczyło obchodów  „Europejskiego roku dziedzictwa kulturowego”. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące tradycji, budynków historycznych oraz potraw regionalnych. W telekonferencji brali udział uczniowie klasy 1b, 2a oraz Maja Mazur, Oliwia Tomalska, Kacper Bator ,Tymoteusz  Lewandowski, którzy opowiadali o naszych tradycjach. 


 Finał patriotycznego projektu powiązany z promocją projektu Erasmus+ "Energia dla życia"

     Al. Sienkiewicza w dniu 08.11.2018  była miejscem finału projektu „100 miejsc pamięci na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Organizatorem przedsięwzięcia była nasza szkoła, która realizuje projekt Erasmus+ „Energia dla życia”. Projekt dotyczy czterech żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza. Szkoła współpracuje z sześcioma krajami w Europie takimi jak Grecja, Francja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja i Rumunia. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości szkoła włączyła się  w miejskie obchody tej uroczystości. Uczniowie z klas VIb i VIa zapalili razem 100 zniczy poległym bohaterom w obronie ojczyzny na cmentarzu Św. Rocha i przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, co wiąże się z symbolem ognia. Uczniowie zwiedzali pomniki poległych i słuchali informacji o niezłomnych częstochowskich bohaterach, o których opowiadał im historyk dr Juliusz Sętowski kierujący Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Następnie przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza uczniowie zapalili znicze, wysłuchali wystąpienia wiceprezydenta Miasta Częstochowy, doktora  Ryszarda Stefaniaka. Głos zabrała również  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca pani mgr Bożena Golachowska,  organizatorka przedsięwzięcia. Następnie  uczniowie wspólnie z wiceprezydentem  Miasta Częstochowy panem doktorem  Ryszardem Stefaniakiem wypuścili w niebo 100 białych  gołębi, które symbolizowały powietrze,  a ich biel stała się symbolem wolności  Polski.

Wiadomości dotyczące naszego przedsięwzięcia dostępne są na stronie internetowej Dziennika Zachodniego oraz Telewizji Orion.

https://dziennikzachodni.pl/czestochowa-spolecznosc-sp-nr-52-w-wyjatkowy-sposob-uczcila-100lecie-niepodleglosci-odwiedzajac-100-miejsc-pamieci-zdjecia/ar/13650873

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=26195

 


październik 2018r.


 

Erasmus+Woda

W październiku nasi uczniowie realizowali aktywności związane z wodą.

Uczniowie klasy 8a zwiedzili częstochowskie wodociągi gdzie mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat wody jako substancji zagadkowej prowadzonej przez pana Dariusz Rosiaka, a następnie mogli zobaczyć w jaki sposób prowadzone są badania wody pod kątem obecności w niej bakterii i zanieczyszczeń. Oglądali rożnego rodzaju sprzęt laboratoryjny i aparatury do badań. Jedna z uczennic miała również możliwość samodzielnego przeprowadzenia miareczkowania wody. Uczniowie dowiedzieli się wielu nowych i ciekawych rzeczy na temat wody i jej badania.

Na lekcjach przyrody i geografii uczniowie uczyli się o jej  stanach skupienia , o rzekach w Polsce i Europie. Szymon Opara z klasy siódmej ciekawie opowiadał o budowie i działaniu hydroelektrowni. Uczniowie badali właściwości wody. W warunkach szkolnych  zobaczyli oddziaływanie wody na skałę wapienną ,czyli obserwowali zjawisko krasowe tak charakterystyczne dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Na lekcjach matematyki rozwiązywali doświadczalnie zadania związane z wodą. Na lekcjach biologii w klasach piątych uczniowie rozmawiali o wodzie jako bardzo ważnym składniku chemicznym w organizmach żywych. Przedstawiali znaczenie wody w przyrodzie. Z kolei na lekcjach chemii w klasach siódmych uczniowie przygotowali bardzo ciekawe prezentacje na temat tej niezwykłej substancji. W swoich wystąpieniach przedstawiali argumenty przemawiające za tym, że woda, jak żadna inna substancja występująca na Ziemi, ma fenomenalne, niepowtarzalne właściwości, które czynią ją substancją wyjątkową, o niezwykle dużym znaczeniu dla życia na naszej planecie. Uczniowie przygotowali również doświadczenia ukazujące niektóre właściwości wody, np. związane z dużym napięciem powierzchniowym.

Na zajęciach plastyki uczniowie klas 6 wykonali projekty naczyń na wodę inspirowanych sztuką Starożytnej Grecji w technice wydrapywanki, uczniowie klas 5 przygotowali kolorowe  kompozycje akwariów oraz wyklejanki z akcentem kolorystycznym  pt. Żaglówka na wzburzonym morzu. Przestrzenie i w technikach płaskich uczniowie klas 4, 5, 6, 7 wykonali projekty szkolnych łazienek.


 wrzesień 2018r.


           

Erasmus+Ziemia

 W ramach realizacji programu Erasmus+ „ Energy for life” pierwsze miesiące roku szkolnego 2018/2019 podzielone zostały na żywioły. We wrześniu uczniowie wykonywali rożnego rodzaju ćwiczenia i zadania związane z ziemią.

Na lekcjach przyrody i geografii wykonywali zadania, doświadczenia oraz zdobywali wiedzę z różnych źródeł. Klasy piąte ćwiczyły na mapach czytanie ukształtowania terenu. Klasy szóste wykonały profil/przekrój glebowy w butelce, uczniowie klas siódmych poznawali kształty i rozmiary Ziemi, natomiast klasy młodsze wyznaczały kierunki świata w terenie  za pomocą kompasu.

Uczeń klasy siódmej a Szymon Opara pokazał kolegom swoje zainteresowania skałami i minerałami .

Na lekcjach plastyki uczniowie realizowali się artystycznie pokazując różnymi technikami elementy przyrody ożywionej np. drzewa . Uczniowie klas czwartych malowali krajobrazy, w klasach piątych tworzyli graficzne odbicia liści oraz wykonali kompozycje z owocami. Ponad to uczniowie malowali plakaty i rysowali komiksy związane z ekologią. Na lekcjach techniki wykonywali pomysłowe dekoracje z drewna. Na lekcjach matematyki rozwiązywali zadania z arytmetyki i geometrii związane z Ziemią.

W dniu 8 października uczniowie kl.8a pod opieką nauczyciela biologii wzięli udział w akcji sadzenia tulipanów pod pomnikiem pamięci usytuowanym przy wejściu na teren szkoły. Uczniowie posadzili 64 cebul tych pięknych kwiatów. Na efekty przyjdzie poczekać do wiosny. Przy okazji uporządkowali teren wokół pomnika – wygrabili opadłe liście, usunęli suche gałęzie.

 

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej również realizowali aktywności związane z czteroma żywiołami w ramach programu ERASMUS +. 
W miesiącu wrześniu dzieci poznawały tematykę związaną z ziemią, uczniowie klasy 3a wykonali min:

- wystawę „Dary Pani Jesieni”

- kasztanki z papieru oraz grzyby z plasteliny

- prace plastyczne pt. „Jesienne drzewa”

- soki owocowe oraz szaszłyki, które miały zachęcać do zdrowego odżywiania.

Klasa 2a dowiedziała się z jakich elementów składa się las, porównywała budowę drzewa i krzewu, omawiała jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią oraz wykonała prace plastyczne stosując różne techniki.


 

    Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela przyrody i nauczyciela biologii wzięli udział w konkursie -Dzieci i młodzież dla środowiska .Celem tego konkursu było kształtowanie właściwych postaw  w zakresie ochrony środowiska.

Uczniowie klas 4-6 wykonali logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii , klas 7-8 prezentację  zgodnie z tematyką. Klasa 2 z wychowawcą  poznawała ekologiczne zagadnienia  na stanowiskach warsztatowych zlokalizowanych na Placu Biegańskiego.

     W dniach 24-28 września 2018 odbyła się wizyta robocza w ramach realizacji programu Erasmus + „ Energy for life”. Spotkanie miało miejsce w mieście Tecuci (Rumunia).Uczestnikami wizyty byli panowie Tomasz Koniecki i Piotr Bińczyk.

Program wizyty obejmował min. zapoznanie z systemem edukacji Rumunii. W dniu 26 września wszyscy uczestnicy projektu obchodzili „Dzień języków europejskich”. Uczniowie szkoły przygotowali przedstawienie oraz piosenki śpiewane we wszystkich językach projektu.

Następnie omówiono oraz przygotowano nowe aktywności, które zostaną zrealizowane w trakcie bieżącego roku szkolnego. Pierwszą z aktywności będzie przygotowanie prezentacji dotyczącej tradycyjnych potraw, tańców oraz budowli historycznych istniejących we wszystkich krajach partnerskich.

Kolejne spotkanie zaplanowano na kwiecień 2019.

Dzień języków europejskich - linki: https://vimeo.com/292453681     https://vimeo.com/292553568


  W środę 26 września włączyliśmy się w obchody Dnia Języków Europejskich.

Uczniowie klas 5c, 3 gimnazjum oraz grupa uczniów klasy 5a zaśpiewali po polsku i angielsku dwie zwrotki piosenki If you're happy and you know it...”. Ich występ stanowił część specjalnie podzielonej na ten dzień piosenki, której pozostałe zwrotki śpiewali uczniowie krajów partnerskich w projekcie Erasmus+ Energia do życia.   

Uczniowie Szkolnego Klubu Europejskiego dla całej społeczności szkolnej przygotowali konkurs polegający na odnalezieniu ukrytych na terenie szkoły odpowiedzi na 15 pytań dotyczących języków i kultury Unii Europejskich.


maj 2018r.


            W dniach 14-18 maja   2018r.  odbyła się wizyta robocza w ramach realizacji programu Erasmus + „ Energy for life”. Spotkanie miało miejsce w  miejscowości  Šibenik, która znajduje się w Chorwacji, uczestnikami  wizyty była pani Dyrektor Bożena Golachowska oraz Joanna Palacz.

W czasie wizyty nauczyciele  pracowali  nad ewaluacją  drugiego roku projektu, ustalili  zadania i aktywności  na  nadchodzący  rok szkolny oraz obserwowali  zajęcia  metodyczno – wychowawcze w szkole podstawowej w Chorwacji. Uczestnicy projektu ustalili, że kolejna wizyta robocza będzie miała miejsce we  wrześniu  w Rumunii. 

Uczniowie naszej szkoły przygotowali  dla szkół partnerskich plakaty opisujące naszą szkołę. Pani Joanna Palacz zrobiła wystawę na temat wizyty roboczej  w Chorwacji.


 marzec, kwiecień 2018r.


 

       W marcu i kwietniu kontynuowaliśmy pracę nad naszym projektem. Pani Renata Kuśmierska wraz z uczniami klasy 7a przeprowadziła eksperyment przedstawiający zjawisko trąby powietrznej oraz związane z nim zagrożenia.

https://www.youtube.com/watch?v=hb3sYtyOvpc

W klasie numer 22 nadal prowadzimy obserwacje roślin, które zostały zasadzone pod koniec lutego. Wkrótce część z nich zostanie przesadzona do „ Ogrodu Erasmusa” , który będzie znajdował się na zewnątrz szkoły.


 marzec 2018r.


Pisanki – Niespodzianki

   W Wielkim Tygodniu w naszej szkole odbyło się polowanie na Pisanki – Niespodzianki zorganizowane przez członków Szkolnego Klubu Europejskiego. Uczniowie klas IVb oraz Va przygotowali specjalne pisanki, w których umieścili drobne nagrody dla swoich szkolnych kolegów i koleżanek. Pisanki – Niespodzianki trafiły w ręce tych, którzy poprawnie po pierwsze odgadli miejsca ich ukrycia, a następnie odpowiedzieli na pytania związane z projektem „Energia dla życia” programu Erasmus+, który nasza szkoła realizuje.

Radości i chętnych do odnalezienia pisanek było całe mnóstwo! Jednak tylko kilkoro z nich okazało się być dobrymi detektywami.

 

 


marzec 2018r.


          W drugim semestrze nasza szkoła kontynuuje aktywności związane z realizacją projektu Erasmus+ „ Energy for Life”. Jedną z pierwszych aktywności jest stworzenie „ Europejskiego ogrodu”. Podczas wizyty we Włoszech każdy z krajów partnerskich przywiózł nasiona roślin typowe dla danego klimatu. W marcu zostały one zasadzone w sali przyrodniczej. Uczniowie będą śledzili rożne etapy ich rozwoju oraz porównywali jak rośliny rosną w innych krajach.

Ponadto będziemy skupiali się na zagrożeniach oraz korzyściach jakie mogą mieć na nasze środowisko cztery żywioły. Uczniowie będą również przygotowywać książki dotyczące naszej szkoły. Ich wynik końcowy zostanie zaprezentowany podczas kolejnej wizyty w Chorwacji.


grudzień 2017r.


Jedną z kolejnych aktywności w ramach programu Erasmus+ w jakiej brali udział nasi uczniowie był „Tydzień kodowania”, który obchodzony jest każdego roku na całym świecie.

Tak jak pozostali uczestnicy ze szkół partnerskich, tak też uczniowie naszej szkoły z pomocą p. Jacka Rudolfa wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia związane z kodowaniem.

W  listopadzie i grudniu kontynuowaliśmy realizację aktywności związanych z programem Erasmus + „ Energy for life”.

Tym razem uczniowie wraz z p. Dagmarą Mroczek przygotowali metodą CLIL słownik wielojęzyczny oparty na książce „ Historia o mewie i kocie, który uczył ją latać”. Przedstawia on nazwy zwierząt występujące w książce w językach krajów uczestniczących w projekcie. Następnie uczniowie z pomocą nauczyciela nagrali film przedstawiający typowe tradycje świąteczne obchodzone w Polsce. Tradycje zostały opisane w języku Polskiem oraz angielskim.

https://www.youtube.com/watch?v=4HKdK7jCwko

https://www.youtube.com/watch?v=kWIke-wRV1A

W grudniu wysłaliśmy również kartki świąteczne do szkół partnerskich uczestniczących w projekcie. Uczniowie wykazali się bardzo dużą pomysłowością w przygotowaniu kartek oraz życzeń.


listopad 2017r.


     W dniach 20-22 listopada odbyła się wizyta robocza w ramach realizacji programu Erasmus + „ Energy for life”. Spotkanie miało miejsce w miasteczku Frontenac, które znajduje się na przedmieściach Bordeaux, uczestnikiem wizyty był p. Tomasz Koniecki.

Program wizyty obejmował poznanie zwyczajów szkoły w Frontenac, która usytuowana jest w kilku budynkach miasteczka. Uczniowie szkoły przygotowali przedstawienie dla wszystkich uczestników projektu podczas którego nauczyciele poznali władze miasteczka oraz rodziców uczniów. 

Następnie omówiono aktywności, które zostaną zrealizowane w trakcie bieżącego roku szkolnego oraz zapoznano uczestników spotkania z systemem edukacji obowiązującym we Francji.

 Podczas ostatniego dnia wizyty uczestnicy opracowali szczegółowy plan działania na nadchodzące miesiące, pierwszymi z działań będzie wymiana kartek świątecznych między wszystkimi uczestnikami projektu oraz przygotowanie nagrań video dotyczących tradycji świątecznych obowiązujących we wszystkich krajach partnerskich.

Kolejne spotkanie zaplanowano na maj 2018, tym razem wizyta będzie miała miejsce w Chorwacji.


listopad 2017r.


Akademia Energii

W listopadzie uczniowie z klas 4-7 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Wykłady i pokazy dotyczyły: sposobu oszczędzania energii na co dzień, pomiaru temperatury za pomocą kamery termowizyjnej ,metod określania składu chemicznego i kaloryczności węgla, metod oczyszczania gazów .Tematyka trudna ,ale podana w sposób ciekawy i przystępny. Uczniowie z opiekunem dziękują  wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji tego typu zajęć poszerzających wiedzę uczniów.


październik 2017r.


     W dniu 26 października 2017r. troje uczniów klas VII Dominika Pędzioch, Mateusz Ludwikowski oraz Fabian Ziółkowski zaangażowali się w promocję projektu programu Erasmus+ p.t. „Energia dla życia”. Ubrani w koszulki projektu rozmawiali z przybywającymi do szkoły na zebrania i konsultacje z nauczycielami rodzicami. Uczniowie Ci zaprezentowali swoje pamiątki z podróży do Bagherii, na Sycylii, którą odbyli w październiku, gdzie brali udział w wizycie roboczej i byli goszczeni w domach włoskich. Dzielili się wspomnieniami, zachęcali wszystkich napotkanych do rozmowy na temat projektu oraz rozdawali ulotki o projekcie.

 

                                                      

 

Erasmus + „ Energy for life” 2016-2019

Udział w projekcie biorą szkoły z Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, Chorwacji, Rumunii i Polski. Głównymi celami projektu jest: podniesienie kompetencji językowych uczniów, zmotywowanie do dalszej nauki języków obcych oraz wprowadzenie do oferty edukacyjnej innowacyjnych metod nauczania.

Nie trać czasu weź udział w projekcie !!!

Niech energia będzie z tobą J

 

 

     W dniach 08 – 14 października uczniowie Dominika Pędzioch, Matuesz Ludwikowski  i Fabian Ziółkowski oraz nauczyciele Joanna Palacz i Iwona Orman wzięli  udział w wymianie uczniów projektu „Energy for life”, który w naszej szkole realizowany jest w ramach programu Erasmus+.

Panie pracowały w sycylijskiej szkole w Bagheria, we Włoszech .Wśród uczestników znaleźli się również nauczyciele i uczniowie  z innych krajów, z którymi współrealizujemy projekt. Byli to Chorwaci, Francuzi, Grecy, Hiszpanie, Rumuni i Włosi. Program wizyty obejmował pracę nad ewaluacją projektu za miniony rok szkolny, ustalenie zadań na rok nadchodzący oraz obserwację zajęć metodyczno – wychowawczych w szkole podstawowej w Bagheria.

Uczniowie mieszkali u sycylijskich rodzin, poznawali  włoskie zwyczaje i tradycje. Dzieci uczestniczyły w warsztatach, podczas których tworzyły cyfrową historyjkę z wycieczki do miasta Marsala. Uczniowie brali również udział w zajęciach laboratoryjnych tworząc przedmioty związane z czterema żywiołami. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowywali typowe sycylijskie słodycze wykonane z mączki migdałowej i przypominające kształtem warzywa i owoce.

Wyjazd przyczynił się do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i ustalenia przyszłych działań.


 

     W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły kontynuują pracę nad projektem Erasmus + „ Energy for life”. Pierwszymi aktywnościami jakie wykonaliśmy był Flash Mob, z  okazji „ Europejskiego Dnia Języków Obcych” oraz udział w konkursie pt. „Namaluj wielojęzyczność”. Wiktoria Anders oraz Dawid Gardecki otrzymali wyróżnienia w tym konkursie.

Kolejną aktywnością było stworzenie wspólnej książki dotyczącej przygód WEAF’a, bohatera naszego projektu. Szkoły partnerskie wymieniły się książkami w każdym z języków podczas spotkania projektowego we Włoszech.

Na początku września zaczęliśmy czytać książkę pt. „ Hitoria mewy i kota, który uczył ją latać” autorstwa Louisa Sepulvedy. Uczniowie przygotowali quizy, krzyżówki,słowniki językowe, prezentacje multimedialne oraz orgiami z postaciami z książki.

Wszystkie te działania będzie można wkrótce zobaczyć na stronach projektu:

https://twinspace.etwinning.net/24535 oraz http://erasmusenergyforlife.weebly.com/

A już październiku grupa uczniów uczestniczących w działaniach projektu weźmie udział w warsztatach na Politechnice Częstochowskiej, dotyczyć będą one czterech żywiołów.


czerwiec 2017r


     Panie Dagmara Mroczek i Joanna Palacz zrobiły wystawę  na temat  wizyty  roboczej programu Erasmus+  w Rethymno  w Grecji. Podczas wizyty nauczyciele wymienili się flagami krajów biorących udział w projekcie. Na wystawie pokazano  prace uczniów  z partnerskich krajów wykonane na zajęciach  plastycznych i technicznych. Uczniowie robili między innymi flagi Unii Europejskiej z patyczków po lodach,  ekologiczne  kwiatki  oraz ozdoby z zapałek.


maj 2017r.


 

     W dniach 21 – 24 maja nauczyciele D. Morczek i J. Palacz wzięły udział w wizycie roboczej projektu „Energy for life”, który w naszej szkole realizowany jest w ramach programu Erasmus+. Panie pracowały w greckiej szkole w Rethymno, na Krecie. Wśród uczestników znaleźli się również nauczyciele z innych krajów z którymi współrealizujemy projekt. Byli to Chorwaci, Francuzi, Grecy, Hiszpanie, Rumuni i Włosi. Program wizyty obejmował pracę nad ewaluacją projektu za odchodzący rok szkolny, ustalenie zadań na rok nadchodzący oraz obserwację zajęć metodyczno – wychowawczych w szkole podstawowej w Rethymno. Uczestnicy projektu ustalili, że kolejna wizyta robocza będzie miała miejsce w październiku w miejscowości Bagheria, na Sycylii (Włochy), dokąd dwoje nauczycieli naszej szkoły pojedzie wraz z trzema uczniami. 


marzec 2017r.


               Warsztaty plastyczne.

W marcu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach plastycznych na których nowymi technikami podjęli artystyczne tematy związane z projektem Erasmus +. Uczniowie klas starszych malowali na kleju gumie arabskiej- kaniony i wąwozy- czyli miejsca gdzie rzeźba skorupy ziemskiej tworzy malownicze uskoki i barwne struktury. Technika ta pozwala na uzyskanie ciekawych efektów szczelin i przenikania barw. Uczniowie klas młodszych techniką batiku ( tłuste pastele i farba) malowali dno morza. Na pięknych obrazkach zaprezentowali swoje wizje związane z bogactwem flory i fauny morskiej.


marzec 2017r.


Konkurs na nazwę maskotki projektu Erasmus +  rozstrzygnięty!

Spośród propozycji nazw maskotek zwyciężyła  nazwa WEAF (water,earth,air,fire). Zwycięska nazwa pochodzi z Rumunii.


9 marca 2017r.


   W dniu 9.03.2017r.  uczniowie klasy 6a: Zuzanna, Dominika, Karolina, Jan oraz Maciej  w ramach warsztatów przyrodniczych związanych z realizacją programu Erasmus+  „Energy for life” przeprowadzili doświadczenia związane z powstaniem tęczy i oddziaływania ciśnienia atmosferycznego. Takie zajęcia pozwalają uczniom na kształtowanie zmysłu obserwacji oraz rozwijania twórczego myślenia. Zajęcia prowadzone są pod czujnym okiem pani Doroty Odyjas-Pielat.


2 marca 2017r.


   W dniu 02.03.2017 pani Dorota Odyjas-Pielat przeprowadziła warsztaty przyrodnicze w ramach realizacji programu Erasmus + „Energy for life”. Uczniowie klasy szóstej –Dominika, Jan, Karolina, Maciej oraz Maja realizowali proste doświadczenia meteorologiczne.  Potrzebne były: butelka, woda, atrament oraz rurka do napoju. Z doświadczenia wynikło, że powietrze reaguje na zmianę temperatury, rozszerza się i wypycha ciecz do rurki. W ten sposób powstał prosty termometr, obserwacje trwają.


styczeń 2016r


Kolejnymi działaniami realizowanymi w ramach programu Erasmus+ „Energy for life” jest wybór  nazwy maskotki, która będzie nam towarzyszyła do końca projektu. Spośród nazw zaproponowanych przez naszych uczniów wybrane zostały dwie Erasek oraz Erazmusek. Wezmą one udział w głosowaniu na oficjalną nazwę maskotki projektu.

W drugiej połowie lutego zaczęliśmy prowadzić pomiar temperatury, opadów oraz prędkości i kierunku wiatru. Dane te pomogą nam porównać zmiany pogodowe  jakie zachodzą miedzy zimą a wiosną we wszystkich krajach biorących udział w projekcie. Pomiary odbywać się będą przez dwa ostatnie tygodnie lutego i dwa pierwsze tygodnie marca.

Dzięki udziałowi w projekcie zakupiliśmy laptop oraz parawan. Sprzęty te zostaną wykorzystane przy realizacji projektu.


grudzień 2016r.


W ramach realizacji programu Erasmus+ „Energy for life” szkoły partnerskie wymieniły między sobą kartki świąteczne. Nasza szkoła otrzymała pięknie wykonane kartki z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Francji, Chorwacji i Rumunii.

Drugą z aktywności związaną ze świętami Bożego Narodzenia była telekonferencja między szkołami, w trakcie której uczniowie śpiewali kolędy i składali sobie życzenia świąteczne.


październik 2016r.


     W latach 2016-2019 Szkoła Podstawowa nr 52 będzie brała udział w realizacji projektu Erasmus + "Energy for life". W projekcie uczestniczą szkoły z Hiszpanii,Grecji,Francji,Włoch,Rumunii,Chorwacji oraz Polski. Pierwszym zadaniem projektu jest wybranie logo. Zwycięzcami konkursu w naszej szkole zostały prace Hani Siciak, Wiktorii Anders oraz Fabiana Ziółkowskiego. Propozycje naszej szkoły wezmą udział w głosowaniu. Zwycięzcom gratulujemy.


 

październik 2016r.


W związku z udziałem naszej szkoły w projekcie Erasmus+ „Energy for life” w dniach 17-21 października gościliśmy partnerów z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Francji, Rumunii i Chorwacji.

W sumie odwiedziło nas 12 nauczycieli i dyrektorów ze szkół uczestniczących w projekcie.

Pierwszy dzień goście spędzili na zwiedzaniu szkoły, odwiedzili wszystkie klasy odpowiadając na pytania uczniów. Goście byli pod dużym wrażeniem organizacyjnym naszej szkoły. Nasi partnerzy nie omieszkali przywieźć ze sobą drobnych souvenirów. Rozpoczęliśmy pracę nad projektem. Dzień zakończył się obiadem przygotowanym przez panie ze szkolnej stołówki.

Drugi dzień zaczęliśmy od pracy nad projektem. Omówiliśmy aktywności, które będą realizowane podczas pierwszego roku projektu. Następnie udaliśmy się do Oświęcimia gdzie goście mieli okazję zwiedzić obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.

Trzeci dzień wizyty to praca nad projektem, w trakcie której omówione zostały programy i aplikacje na których realizowany będzie projekt oraz wybranie logo naszego projektu.

Projekt uczennicy naszej szkoły Wiktorii Anders dostał taką samą ilość głosów jaką propozycja z Francji. Dodatkowe głosowanie wyłoniło zwycięzcę konkursu,którym okazało się logo z Francji. W przerwie pracy nad projektem uczeń klasy 3a Emilian Kurpiński przedstawił naszym gościom imponującą prezentację dotyczącą jury krakowsko-częstochowskiej. Następnie udaliśmy się do Urzędu Miasta na spotkanie z naczelniczką wydziału edukacji panią Magdaleną Dębską. Dzień zakończyliśmy zwiedzając klasztor na Jasnej Górze.

Przedostatni dzień wizyty to również praca nad zadaniami, które będą realizowane  w trakcie trwania projektu oraz zwiedzanie zamku w Bobolicach. Niestety intensywne opady deszczu uniemożliwiły nam pokazanie naszym gościom wszystkich zaplanowanych atrakcji na jurze krakowsko-częstochowskiej Dzień zakończyliśmy pożegnalną kolacją. Wszyscy uczestnicy projektu byli pod dużym wrażeniem organizacyjnym całej wizyty.

Piątek to czas pożegnania naszych gości oraz zapewnienie im transportu na stacje kolejowe bowiem niektórzy uczestnicy z licznymi przygodami dotarli do Częstochowy.


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Jedną z kolejnych aktywności w ramach programu Erasmus+ w jakiej brali udział nasi uczniowie był „Tydzień kodowania”, który obchodzony jest każdego roku na całym świecie.

Tak jak pozostali uczestnicy ze szkół partnerskich, tak też uczniowie naszej szkoły z pomocą p. Jacka Rudolfa wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia związane z kodowaniem.

Joomla templates by a4joomla