Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła Odkrywców Talentów.


Nasza szkoła należy do elitarnej grupy "Szkół Odkrywców Talentów".


Szkoła Odkrywców Talentów


link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=EiibwlVYG3YSzkoła ucząca się

20 maja 2013r.


 


RELACJA Z PANELU KOLEŻEŃSKIEGO, SP 52 W CZĘSTOCHOWIE, 20 MAJA 2013

W poniedziałek 20 maja 2013r. o godz. 8.15 rozpoczął się panel koleżeński w Szkole Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło podsumowania efektów działań realizowanych przez szkołę w ramach dwóch celów:

•    Uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce dzięki stosowaniu elementów oceniania kształtującego (nacobezu, cele w języku ucznia, technika zadawania pytań, informacja zwrotna).

•    Szkoła podejmuje działania mające na celu zachęcenie rodziców do korzystania z oferty placówki.

Z tej okazji szkołę odwiedziło wielu gości, w tym przedstawiciele z innych szkół należących do Klubu Szkół Uczących Się: Renata Adamska, Alicja Nowak, Iwona Mróz /SP nr 8 w Będzinie/, Agnieszka Kruk, Margareta Olszewska /SP nr 5 w Zabrzu/, Dorota Tyrała, Zdzisława Kuć /SP w Czułowie/ Mirosława Hojka, Anna Cichy /ZS nr 1 w Wodzisławiu Śląskim/.

Harmonogram wizyty obejmował spacer po szkole, który poprowadziła Pani Dyrektor Bożena Golachowska. Paneliści mieli okazję spojrzeć na szkołę z innej perspektywy. Pani Dyrektor mówi o swojej placówce, że to "szkoła na końcu świata", o którą warto walczyć. Robi to, razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami, dzień po dniu, lekcja po lekcji, kawałek po kawałku.

Dowodem na to od strony dydaktycznej były lekcje prowadzone przez nauczycieli:

JĘZYK POLSKI – Przydawka –przyjaciółka rzeczownika, mgr Michał Jarząbek, klasa 5b

JĘZYK ANGIELSKI – I like surfing- zagadnienia interkulturowe, mgr Dagmara Mroczek, klasa 3a

MUZYKA – Podróże z piosenką. mgr Lidia Jeziorowska, klasa 5a

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – Woda cenniejsza od złota – na podstawie bajki Anny Mikity pt. "Dzień w krainie bez wody", mgr Iwona Orman, klasa 2a.

Obserwowane zajęcia pokazały, że realizacja celu I dotyczącego metod prowadzenia lekcji jest na bardzo dobrym poziomie. Uczniowie mają wypracowane zasady pracy na zajęciach. Widać efekty po stronie uczniów. Nauczyciele w sposób naturalny posługują się technikami, narzędziami OK, co wspiera realizację obu celów /dydaktycznego i związanego ze współpracą z rodzicami/. Poniżej wypowiedzi panelistów:

"(...) W szkole sprawnie funkcjonuje OK. Efekty wdrożenia OK są widoczne. Uczniowie i nauczyciele doskonale odnajdują się w metodzie pracy z OK."

"Wybrane elementy OK są stosowane systematycznie. Uczniowie są zdyscyplinowani. Nauczyciele otwarci, pełni inicjatywy, życzliwi, mają bardzo dobry kontakt z uczniami."

"Zauważyłam, że OK jest prawidłowo prowadzone w tej szkole. Uczniowie znają zasady pracy na lekcji. Są wszyscy zaangażowani."

"Nauczyciele pracują metodami oceniania kształtującego. Uczniowie są zaangażowani w lekcje, wiedzą czego lekcja będzie dotyczyć i czego nauczyciel będzie od nich wymagał."


          Kolejnym punktem wizyty panelowej były rozmowy z:

1) uczniami na temat:
Co wam daje podawanie przez nauczycieli NACOBEZU do sprawdzianów, celów lekcji oraz podawanie informacji zwrotnej?
Co sądzicie o realizowanym w szkole projekcie "Rodzic z Pasją"?
Jakiej aktywności rodziców na terenie szkoły oczekujecie?

2) rodzicami na temat:
Jak oceniacie wpływ elementów OK na postępy Waszych dzieci w nauce?
Jakie inicjatywy podejmowane przez szkołę podobają się Państwu najbardziej?
Jakie możliwości daje szkoła rodzicom do wyrażania własnej opinii?

3) nauczycielami na temat:
Który z elementów OK pozytywnie wpłyną na wyniki uczniów w nauce?
Jak przebiegał proces poznawania i wdrażania OK w szkole?
Jakie inicjatywy podejmowane przez szkołę najbardziej uaktywniły rodziców?
Co zmieniło się w szkole pod wpływem wprowadzania tych inicjatyw?
Jak oceniacie Państwo aktywność i współpracę rodziców ze szkołą?


             Podsumowanie wszystkich rozmów pozwoliło uzupełnić obraz szkoły, który zarysował się po obejrzanych wcześniej lekcjach. Obraz bardzo spójny, co potwierdzają poniższe wypowiedzi panelistów:

"Uczniowie traktują swoją szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale miejsce gdzie miło spędzają czas i czują sie dobrze. Są dumni z tego, że rodzice są zaangażowani w działania szkoły."

"Szkoła bardzo otwarta na potrzeby uczniów. Inicjuje różne ciekawe przedsięwzięcia, które angażują dzieci, a także rodziców min. projekt "Rodzic z pasja", coroczne przedstawienia teatralne."

"Rodzice chętnie angażują się w realizację inicjatyw podejmowanych przez szkołę. Szkoła jest otwarta na pomysły rodziców, ich opinie i sugestie. Rodzice widzą wpływ elementów OK na postępy w nauce własnych dzieci."

"Wszyscy nauczyciele są entuzjastami nauczania metodą OK. Wprowadzenie poszczególnych elementów OK na lekcji ułatwia im pracę. Na chwilę obecną nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez OK. OK ułatwił im pracę i zacieśnił relacje z uczniami i innymi nauczycielami."

            Druga część dnia rozpoczęła się zaproszeniem do "TEATRU 52". Tego, co się dalej wydarzyło właściwie nikt sie nie spodziewał, większość gości i panelistów nie była przygotowana na takie wrażenia i emocje. Czas spędzony z uczniami, nauczycielami i rodzicami w "Tajemniczym ogrodzie" był ukoronowaniem nie tylko tego dnia, ale najważniejszym dowodem, na to jak pracuje się w tej "szkole na końcu świata". Oni sami są autorami swojego sukcesu. Nauczyciele, rodzice i uczniowie razem tworzą nie tylko własny teatr, ale całą szkołę. Dzięki otwartości, współpracy i partnerstwu.

Właściwie, gdy ucichły owacje na stojąco, można było od razu przyznać szkole tytuł wraz z "blachą". Nikt nie miał wątpliwości, że Mały Powstaniec był, jest i będzie Szkołą Uczącą Się.

            Jednak zgodnie z procedurą zostały kolejno zaprezentowane oba cele, a w ożywionej dyskusji nad nimi wzięli udział nie tylko paneliści, nauczyciele i rodzice, ale także zaproszeni goście oraz przyjaciele szkoły. Każdy chciał wiedzieć jak się to robi, gdzie można znaleźć takich nauczycieli i rodziców, którym się chce? Jak udaje się im włączać w OK nowych uczniów? A oni opowiadali. Konkretnie i z dużą znajomością rzeczy. Praktycy, zaangażowani w swoją szkołę, którą tworzą razem. Świadomi faktu, że stosowanie strategii oceniania kształtującego na lekcji pozwala osiągać lepsze efekty po stronie uczniów. Szczęśliwi posiadacze dużego potencjału i pomysłu na szkołę, których udział w programie wyposażył w procedurę, dzięki której wszystkie ich atuty zostały wzmocnione

i wzbogacone. Czego efekty było widać w czasie wizyty panelowej na każdym kroku i w różnych formach, od lekcji, spotkań z podmiotami szkoły, przerw, gazetek na ścianach, kosza na chleb, aż do Teatru 52. Osoby, które są blisko szkoły, mają w niej dzieci, przyjaciół, współpracują z Panią Dyrektor, nauczycielami, wiedzą dlaczego ta szkoła jest inna, wyróżnia się. Po całym dniu spędzonym w Małym Powstańcu taką wiedzę i przekonanie mieli też paneliści, którzy jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu tytułu Szkoły Uczącej Się. Argumenty "za" pojawiały się przez cały dzień, wystarczyło je tylko spisać i przekazać na ręce Pani Dyrektor. Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatu SUS, co zostało nagrodzone kolejnymi w tym dniu, gromkimi, zasłużonymi brawami na stojąco.

Gratuluję Pani Dyrektor, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom. Dziękuję za możliwość bycia z Wami w tym dniu. Dla mnie nie jesteście szkołą na końcu świata, tylko na jego początku...

autorką tekstu jest pani Aleksandra Cupok, zdjęcia udostępnił pan Michał Jarząbek.


 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE


 

Uczenie się jest kluczową umiejętnością człowieka a jego rozwijanie najważniejszą misją szkoły.

Ocenianie kształtujące (OK) koncentruje się na dobrym nauczaniu i w konsekwencji na efektywnym uczeniu się uczniów.

 

 


 

Czytaj więcej: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

„Warto być dobrym”


Nasza szkoła bierze udział w akcji "Warto Być Dobrym". To największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy,ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.

Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi.

Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim.

Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012 wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg do     1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia. Daje to grupę 500 000 dzieci i ok 1 000 000 rodziców.


Zasady konkursu

Nagrodę główną w każdej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole.

Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku semestru zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują:

Każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w OKI Klubie, który został powołany, by promować i identyfikować młodzież  mogącą być przykładem dla innych.

Cele akcji

Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.

Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.

Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.

Źródło: www.wartobycdobrym.pl

 

Koordynatorem akcji na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 Małego Powstańca w Częstochowie jest pani Edyta Krześ.


 

 

Comenius


  Projekt Comenius "3Ls=Lighthouses link land" - "Latarnie morskie łączą lądy"

W realizację projektu "Latarnie morskie łączą lądy" zaangażowanych jest 10 szkół z Włoch, Bułgarii, Grecji, Litwy, Polski,Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szkocji, i Turcji.

Jest to projekt realizowany w ramach programów Comenius oraz eTwining. Projekt ten umożliwia poznanie historii, legend oraz folkloru nadmorskich miejscowości, pozwala na poszerzanie znajomości języków obcych, a także tworzy sieć pomiędzy wszystkimi uczestnikami poprzez stronę internetową projektu. Dzięki niemu uczniowie uczą się o miejscach których symbolem jest latarnia morska.

 

„3ls=Latarnie morskie łączą lądy” uhonorowane!


    Po zakończeniu realizacji  naszego projektu programu Comenius wypełniliśmy stosowne dokumenty, aby ubiegać się o Odznakę Jakości programu eTwinning, który również umożliwia europejską współpracę szkół, a na którego platformie równocześnie zamieszczaliśmy wypracowane rezultaty projektu. Tam właśnie mogliśmy podtrzymywać kontakty z tymi partnerami - jak Portugalia lub Bułgaria czy Rumunia - którzy nie mieli tyle szczęścia co my, i nie dostali grantu na realizację projektu Comenius. To właśnie dzięki akcji eTwinning mieliśmy szansę realizować ten projekt również z nimi.

    29 czerwca 2012 roku za nasz projekt otrzymaliśmy Odznakę Jakości. Nasza radość wzrosła, gdy biuro akcji zdecydowało o nadaniu nam Europejskiej Odznaki Jakości za „Latarnie…” Jednakże, gdy dowiedzieliśmy się, że nasz projekt znalazł się na liście 27 najlepszych projektów eTwinning realizowanych w latach 2010-2012 nasza radość nie miała granic. Z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy decyzji podjętej przez biuro akcji eTwinning.

   Niestety, nie mieliśmy szczęścia i nie znaleźliśmy się w gronie laureatów. Jednak nie poddaliśmy się i wypełniliśmy dokumenty, aby wystartować w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning 2013 – IX edycja”.

Tak, jak wcześniej z niecierpliwością czekamy na wyniki.

W załącznikach odznaki jakości.

     

Moje silne drzewo


          DRZEWO  BOHATEREM ŻYCIA

 

 Stowarzyszenie SP52 Częstochowa

Projekt DRZEWO BOHATEREM ŻYCIA jest skierowany do wszystkich uczniów

Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie, nauczycieli i rodziców.


 

Joomla templates by a4joomla