Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stołówka szkolna

Obiady - miesiąc czerwiec 2019r. 

W związku z odliczeniami za poprzednie miesiące, prosimy o indywidualny kontakt z intendentem szkolnym w sprawie wysokości opłaty za obiady


 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

w Szkole Podstawowej nr 52  im. Małego Powstańca w Częstochowie

 I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych na miejscu przez pracowników kuchni.
 2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 oraz Gimnazjum nr 21  oraz  nauczyciele i pracownicy placówki.
 3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz Ci, których dożywianie finansuje: MOPS lub Dyrektor szkoły.
 4. Z wyżywienia można korzystać na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim wypełnieniu  deklaracji i umowy.

 II. STOŁÓWKA ZAPEWNIA WYŻYWIENIE W FORMIE OBIADU.

 III. WYSOKOŚĆ  OPŁAT  ZA  WYŻYWIENIE 

 1. Ustalana jest przez intendenta i podawana do wiadomości  na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 2. Zwrotu kosztów dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu i uzgadnia indywidualnie z intendentem szkoły. Stanowi to obowiązek rodzica.
 3. Do odpisu  kwalifikują się tylko te dni nieobecności dziecka, o których rodzic powiadomił szkołę  - osobiście lub telefonicznie. 
 4. Nie będzie odliczeń za pierwszy dzień nieobecności dziecka.

IV. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYŻYWIENIE DLA  NAUCZYCIELI I PERSONELU SZKOŁY JEST WYŻSZA NIŻ DLA UCZNIÓW.

V. SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT.

1. Od dnia 1 września 2017r. wpłaty na obiady będą dokonywane na nowe konto bankowe podane poniżej.

Sprzedawca: Gmina Miasto Częstochowa

ul. Śląska 11/13

42-217 Częstochowa

NIP: 573-274-58-83

Nazwa jednostki dokonującej sprzedaży: Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca

Adres jednostki dokonującej sprzedaży:

42-271 Częstochowa,  ul. Powstańców Warszawy 144a

Rachunek bankowy : 22 1030 1104 0000 0000 9316 8001

W tytule płatności należy  wpisać: Gmina Miasto Częstochowa imię i nazwisko dziecka oraz SP nr 52 za obiady w miesiącu …………. 

 

2. Opłat należy dokonywać do piątego każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków.

3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 5-go każdego miesiąca, dziecko zostaje skreślone z listy obiadowej co wiąże się z nie wydaniem posiłku. Rodzic będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za pięć pierwszych dni miesiąca.

VI. INFORMACJE:

 1. Informacje o aktualnym jadłospisie, oraz o opłatach za wyżywienie wywieszane
  są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 3. Miesięczny jadłospis układa intendent, natomiast ostatecznie zatwierdza go Dyrektor szkoły.

VII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nieupoważnionym, w tym również rodzicom uczniów.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. Rodzice oraz ich pociechy mogą zgłaszać propozycje dań obiadowych.

 


 

 

DEKLARACJA  i  UMOWA NA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 52


 

Zapisz

Joomla templates by a4joomla